[vc_autoride_theme_meta_icon_list style=”2″][vc_autoride_theme_meta_icon_list_item icon=”location” label_1=”2507 Parker Boulevard, Oakland”][vc_autoride_theme_meta_icon_list_item icon=”phone” label_1=”(0481) 123 987 2411″][vc_autoride_theme_meta_icon_list_item icon=”mobile” label_1=”(0481) 123 987 2412″][vc_autoride_theme_meta_icon_list_item icon=”email” label_1=”contact@autoride.com”][vc_autoride_theme_meta_icon_list_item icon=”clock” label_1=”Mon-Sat: 07:00 – 17:00″][vc_autoride_theme_meta_icon_list_item icon=”clock” label_1=”Sunday: Closed”][/vc_autoride_theme_meta_icon_list]